Privacyverklaring Lex Ensing Photography

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lex Ensing Photography verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld middels het contactformulier op mijn website). Lex Ensing Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Geslacht
- Voor- en achternaam
- Foto’s door mij in uw opdracht gemaakt

Waarom Lex Ensing Photography uw gegevens nodig heeft
Lex Ensing Photography verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Lex Ensing Photography uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Lex Ensing Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De foto’s worden in opdracht van u genomen en digitaal bij u geleverd. Deze worden door mij op een externe schijf opgeslagen

Lex Ensing Photography verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Lex Ensing Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

Delen met anderen
Lex Ensing Photography verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lex Ensing Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lexensing.nl.
Lex Ensing Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Lex Ensing Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lex Ensing Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@lexensing.nl
www.lexensing.nl is een website van Lex Ensing Photography .

Lex Ensing Photography is als volgt te bereiken:
Postadres: Langesan 170, 8939 DV Leeuwarden
Vestigingsadres: Langesan 170, 8939 DV Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01159566
Telefoon: 06 - 45 31 21 27
Emailadres: info@lexensing.nl